مسابقه خوانش وصیت نامه شهید سپهبد سلیمانی

مسابقه خوانش با موضوع «وصیت نامه شهید سپهبد سلیمانی» توسط بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار می گردد.

هدف اصلی این مسابقه سراسری بازخوانی وصیت نامه شهید سلیمانی توسط بازدیدکنندگان است.

امام خمینی(ره): این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.

مقام معظم رهبری: این وصیت نامه هاى شهدا که امام(ره) توصیه به مطالعه ى آن مى کردند، به خاطر این است که نمایشگر انقلاب درونی یک نفر است.هر کدام از این وصیت نامه ها را که انسان مى خواند، تصویرى از انقلاب یک نفر را در آن مى بیند و خودش منقلب کننده و درس دهنده است. ما باید این حالت را تعمیم بدهیم و این، ممکن است.

راهنمای شرکت کنندگان در مسابقه:

1- گزیده وصیت نامه شهید سلیمانی را به صورت کامل بخوانید و بعد در پاسخنامه جواب درست را انتخاب کنید.

2- پاسخ ها از طریق گزینه ها انتخاب کنید و در انتها ارسال پاسخنامه را بزنید.

3- جواب هایی که پس از پایان مهلت مسابقه ارسال شوند به مراتب ترتیب اثر داده نخواهد شد. (لطفا در مورد این موضوع حتما اخبار روز های پایانی مسابقه را چک کنید)

4-اطلاعاتی که در فرم از شما خواسته شده دقیقا پر کنید زیرا در صورت استفاده از اطلاعات غلط، جوایز برای شما ارسال نخواهد شد و به نفر بعدی ارسال خواهد شد.

5- هر شخص می تواند فقط یکبار در مسابقه شرکت کند.

فرم پاسخنامه مسابقه

وصیت نامه شهید سلیمانی جهت مطالعه