رفتن به بالا

  • جلسه راهکارهای استعداد یابی با حضور مسئولین بسیج دانشگا های استان برگزار شد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی قزوین، صبح امروز جلسه راهکار های استعداد یابی با حضور مسئول معاونت بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه استان قزوین، مسئول سازمان بسیج دانشجویی و مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان در سالن جلسات سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد. شیخ حسنی-مسئول بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه- با عنوان اینکه شایسته سالاری یعنی هرکسی را در ...